Νέο σύστημα πληρωμής του ΦΠΑ

Αλλάζει πάλι ο τρόπος πληρωμής του ΦΠΑ. Με την υποβολή της δήλωσης θα βεβαιώνεται το ποσό, αλλά δεν θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα ισχύοντα έως την 1-1-2014. Με το παλιό σύστημα ήταν υποχρεωτική η καταβολή τουλάχιστον 10 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό εξοφλούνταν σε δύο δόσεις. Τώρα ο φορολογούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει