Σε ισχύ από σήμερα ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Ποια θα είναι τελικά η τύχη του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού; Η τρίμηνη αναστολή που είχε δοθεί στην εφαρμογή του έληξε, οπότε τυπικά ο νέος νόμος τίθεται σήμερα σε ισχύ. Ο τεχνικός κόσμος, όμως, που είχε αντιδράσει έντονα στη σπουδή με την οποία καταρτίστηκε ένα τόσο σοβαρό πλαίσιο, εξακολουθεί να ελπίζει ότι τελικά, έστω και

Τροποποίηση της Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ περί αρχιτεκτονικών διαγωνισμών

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 22 186 (ΦΕΚ 1494/Β/4 Μαΐου 2012) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ 26804/16−6−2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄ 1427)