Συνταξιοδότηση και εφάπαξ

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να χορηγηθεί το εφάπαξ βοήθημα στους μηχανικούς από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ που πλέον αποτελεί κλάδο του ΕΤΑΑ: