Οδηγίες και διευκρινήσεις για την υποβολή κατάστασης συμφωνητικών

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έδωσε στην δημοσιότητα οδηγίες και διευκρινήσεις για την υποβολή κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16 , του άρθρου 8 του ν. 1882/1990. Α. Οι οδηγίες συμπλήρωσης δίνονται ΕΔΩ Β. Οι διευκρινήσεις δίνονται με την μορφή ερωτοαπαντήσεων και συγκεκριμένα με τις: 1. Ποιός υποχρεούται σε υποβολή της κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16, άρθρου 8

Παράταση για τα συμφωνητικά

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής, μέσω διαδικτύου, μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012 των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους, καθώς και των καταστάσεων που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και