ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2015-2017

Προς: Τμήματα ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και Συλλόγους Αρχιτεκτόνων   Συνάδελφοι, σας στέλνουμε την ΑΠ  50892β Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2015 – 2017. Νέα παράταση συμμετοχής έως 08.01.2016, καθώς και τη σχετική αίτηση και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας. Για το Διοικητικό Συμβούλιο   Η Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τόνια Κατερίνη   Ο Γεν. Γραμματέας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Γιώργος

Επιτροπή επεξεργασίας τεχνικών οδηγιών εφαρμογής ΝΟΚ

Συνάδελφοι, Σας στέλνουμε Δελτίο Τύπου του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με Α.Π. 45969 και θέμα «Επιτροπή επεξεργασίας τεχνικών οδηγιών εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/12)»προς ενημέρωσή σας.

Δελτίο Τύπου: Αντιπροσωπειας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Δελτίο Τύπου Α.Π.45834  Αθήνα 10 Ιουλίου     Η Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων  που πραγματοποιήθηκε στις  07.07.2012, πήρε αποφάσεις και εξέδωσε ψηφίσματα για τα ακόλουθα θέματα:

Πρόσκληση για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2011 – 2014

Συνάδελφοι,Σας στέλνουμε προς ενημέρωσή σας το Δελτίο Τύπου του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με Α.Π. 45355, με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ 2011 - 2014», καθώς και τη σχετική αίτηση.

Εκλογές ΣΑΔΑΣ – Αποτελέσματα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Α.Π. 44603 Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 06.11.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ