Προσφυγή του ΤΕΕ στο ΣτΕ για την ακύρωση των αυξήσεων στο ΕΤΑΑ και την κάλυψη των άνεργων Μηχανικών

Προσφυγή του ΤΕΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των αυξήσεων στο ΕΤΑΑ και την κάλυψη των άνεργων Μηχανικών Δημοσιονομικά μέτρα για τη διάσωση της Χώρας.