Αναστολή υποβολής οριστικών δηλώσεων αμοιβών και καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί για τη χρήση 2011

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1186/2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς