Χωρίς γερά θεμέλια ο νέος οικοδομικός κανονισμός

Η διαδικασία για τη δόμηση άλλαξε με το ν.4030/2011, χωρίς ταυτόχρονα να έχουν δήμιουργηθεί οι δομές που είναι απαραίτητες για να υποστηρίζουν τις νέες ρυθμίσεις. To ΥΠΕΚΑ, 1,5 χρόνο μετά το ν.4030/2011, πρέπει να κάνει διάφορα «μπαλώματα», που επί της ουσίας καταστρατηγούν το πνεύμα του υφιστάμενου τρόπου δόμησης.