«Ηλεκτρονικά» συμβόλαια για τις αγοροπωλησίες ακινήτων

Μετά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, το οικονομικό επιτελείο προτίθεται να ρίξει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και τα «ηλεκτρονικά» συμβόλαια για τις αγοροπωλησίες ακινήτων, καθιστώντας παράλληλα συνυπεύθυνους για την όποια απόκρυψη φορολογητέας ύλης όλους τους συμμετέχοντες στη συναλλαγή.