ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2015-2017

Προς: Τμήματα ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και Συλλόγους Αρχιτεκτόνων   Συνάδελφοι, σας στέλνουμε την ΑΠ  50892β Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2015 – 2017. Νέα παράταση συμμετοχής έως 08.01.2016, καθώς και τη σχετική αίτηση και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας. Για το Διοικητικό Συμβούλιο   Η Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τόνια Κατερίνη   Ο Γεν. Γραμματέας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Γιώργος