Απόσυρση της διάταξης περί εξαρτημένων τοπογραφικών

Το 2011 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ως ο πλέον αρμόδιος επιστημονικός φορέας επί θεμάτων τοπογραφικών αποτυπώσεων και γενικότερα γεωχωρικών δεδομένων, βλέποντας ότι υπήρχε μια τάση για αλλαγή των πραγμάτων προς την κατεύθυνση ανάδειξης των υφιστάμενων αυθαιρεσιών και αποτροπής νέων σε θέματα ακινήτων, τη διασφάλιση των συναλλαγών κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων, τη