Ψηφίστηκε διάταξη για τις αμοιβές μηχανικών

Στο νόμο Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, που ψηφίστηκε στις 31/1 από τη Βουλή, περιλαμβάνεται η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 5, η οποία αναφέρει : 8. Η παρ. 1β του άρθρου 7 του ν. 3919/2011 καταργείται.