Παράταση ισχύος προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών

Παράταση ισχύος προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2012 14:08 Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, δηλαδή έως 06.10.2013. Η παράταση των προσωρινών αδειών θεωρείται επιβεβλημένη, καθώς οι προσωρινές άδειες ισχύουν έως 06.10.2012, προκειμένου να μην προκληθούν προβλήματα στη διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής