ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΜΣ “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
υποψηφιότητα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αστική Ανάπλαση
και Ανάπτυξη” για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Επισυνάπτεται η
σχετική προκήρυξη.

Η πρώτη περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας ολοκληρώνεται την
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016, ενώ η δεύτερη την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου
2016. Τα μαθήματα θα διεξάγονται στη Λάρισα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
ανατρέξουν στον ιστότοπο του ΠΜΣ http://urban-redevelopment.prd.uth.gr
ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ κα Μ. Νίκου, τηλ. 24210-74457,
e-mail: manikou@uth.gr).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ_2016.doc