«Ενημερωτική εκδήλωση για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ»

Συνάδελφοι,

Το ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση για τα τέσσερα (4) νέα

προγράμματα του ΕΣΠΑ που ξεκινούν σε λίγες μέρες και η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο

του ΤΕΕ (Χαινά & Αποστολίδου 29), την προσεχή Παρασκευή 4-3-2016 και ώρα 7.00 μ.μ. από

την ε π ί γ ν ω σ ι ς – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων  με εισηγητή τον συνάδελφο Ηλία

Γεωργίου.

Τα προγράμματα που θα αναλυθούν είναι τα εξής:

1.”Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” – Επιδότηση με ποσό που

φτάνει τα 50.000€ και η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

2.”Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” – Επιδότηση με ποσό που φτάνει τα 60.000€ και η  χρηματοδότηση

καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

3.”Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες

αγορές” –  Επενδυτικά σχέδια συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού μέχρι 200.000 ευρώ και ποσοστό

χρηματοδότησης 40 % έως 50%.

4.”Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των

παρεχομένων υπηρεσιών” – Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου προϋπολογισμού μέχρι 150.000 ευρώ και

ποσοστό χρηματοδότησης 40% έως 50%.

Θα δοθεί έμφαση κυρίως στο 1ο πρόγραμμα το οποίο αφορά τους συναδέλφους επιστήμονες και

ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και τους ανέργους, δίνοντας δυνατότητα επιδότησης έως το 100% του

συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

 

ΕΣΠΑ 2016