ΕΜΔΥΔΑΣ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ 15/2 ΕΩΣ 19/2/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν απόφασης της Πανελ. Ομοσπονδίας της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή των Διπλ. Μηχανικών από Τεχνικά Συμβούλια και Επιτροπές (συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές διεξαγωγής Δημοπρασιών) από 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2016.

Συνημμένα:
H υπ’ αριθ. 6893 Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

Για το Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ο Πρόεδρος:  Αλ. Βαγγελάκος, Δρ. Πολιτικός Μηχ/κος

Ο Γεν. Γραμματέας: Iωαν. Κυριάκης, Αρχιτ. Μηχανικός

 6893 Ανακοίνωση.Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ