ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2015-2017

Προς: Τμήματα ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και Συλλόγους Αρχιτεκτόνων

 

Συνάδελφοι,

σας στέλνουμε την ΑΠ  50892β Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2015 – 2017. Νέα παράταση συμμετοχής έως 08.01.2016, καθώς και τη σχετική αίτηση και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Τόνια Κατερίνη

 

Ο Γεν. Γραμματέας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Γιώργος Πλατσάκης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2015-2017_ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2015-2017