ΑΙΤΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ομαδική ασφάλιση και πλέον πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι που ήδη έχετε δηλώσει ότι θέλετε να συμμετέχετε αλλά και αυτοί που τώρα το αποφασίζουν να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση που σας αποστέλλουμε βλέποντας συγχρόνως την αίτηση παραδείγματος αναφέροντας αν υπάρχει Κύριος Ασφαλιστικός Φορέας (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ) η όχι (προαιρετικό).

Η επωνυμία Εργοδότη θα είναι ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ευβοίας.

Σας υπενθυμίζουμε τα ποσά του εξαμήνου αναλόγως των μελών που θα ασφαλίσει ο κύριος ασφαλιζόμενος:

Κυρίως Ασφαλιζόμενος-η: 118,54 ευρώ

Ο-η σύζυγος : 96,49 ευρώ

Οικογένεια : 192,92 ευρώ

(π.χ. Κυρίως Ασφαλιζόμενος + σύζυγος : 118,54 + 96,49=215,03 ευρώ)

(Κυρίως Ασφαλιζόμενος + οικογένεια : 118,54 + 192,92=311,46 ευρώ)

Περιμένουμε τις αιτήσεις σας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, μέχρι την Τετάρτη 20/5/2015 και στην συνέχεια θα επικοινωνήσουν μαζί σας οι υπεύθυνες ασφαλίστριες της International life, για την εξόφληση του εξαμήνου, Κες Τσεκούρα Δήμητρα και Μπουραντά Βιβή.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ