ΑΙΤΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ομαδική ασφάλιση και πλέον πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι που ήδη έχετε δηλώσει ότι θέλετε να συμμετέχετε αλλά και αυτοί που τώρα το αποφασίζουν να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση που σας αποστέλλουμε βλέποντας συγχρόνως την αίτηση παραδείγματος αναφέροντας αν υπάρχει Κύριος Ασφαλιστικός Φορέας (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ)