ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ (ΑΠ 49967) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Προς
α) Τα Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
β) Τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων Περιφέρειας

Σας κοινοποιούμε το εισερχόμενο με ΑΠ 49967 / 5.3.2015 που κατατέθηκε στην Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ από τον κ. Μαριάτο Ανδρέα, προς ενημέρωσή σας.

49967_ΕΙΣ_ΜΑΡΙΑΤΟΣ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ