ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

CaptureΕν όψη της νέας συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) στις 18/12/2014, με θέμα, το Κτιριακό Συγκρότημα της Δημοτικής Αγοράς της Χαλκίδας και σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 374/11-03-2014 εγγράφου απόφασης του Δ.Σ, τα νέα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων τα οποία εκλέχτηκαν κατά τις αρχαιρεσίες της 14ης Δεκεμβρίου 2014 και χωρίς ακόμη να συσταθούν σε σώμα κατόπιν έκτακτης σύσκεψης και μετά τις τελευταίες εξελίξεις εκφέρουν άποψη για το συγκεκριμένο θέμα.

.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπ όψιν:

α) την Ιστορική Μνήμη  και τα Αρχιτεκτονικά Στοιχεία που ακόμη και σήμερα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

β) τις θέσεις του Συλλόγου  που είχε πάρει το 2005 και τελευταία το 2010, αλλά και την οικονομική δυσχέρεια που επικρατεί (κάτι που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας και αφορά το κοινωνικό σύνολο)

γ) τις πρόσφατες τοποθετήσεις του υπόλοιπου τεχνικού κόσμου, όσον αναφορά θέματα που αφορούν στατικότητα – αντικατάσταση στεγών κ.λ.π.

δ) την σημερινή κατάσταση και παρακμή του συγκροτήματος, αυτό το έργο δεν πρέπει να κωλυσιεργήσει περισσότερο αλλά να δοθεί λύση το συντομότερο δυνατόν.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

1) Να Διασωθούν να Προστατευτούν και να Προβληθούν όσα στοιχεία παρουσιάζουν, Ιστορικό-Μορφολογικό-Αρχιτεκτονικό – Εικαστικό ενδιαφέρον που Αντιπροσωπεύουν, τη χρονική περίοδο που συμμετείχε ενεργά, στη λειτουργία του ιστού της πόλης. Αυτό βέβαια θα προκύψει μετά από την ετυμηγορία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) περί της διατήρησης (τμηματικής ή μη) του συγκροτήματος, η οποία θα θέσει και τις προϋποθέσεις για την εξέλιξη του έργου.

2)Διαχρονικά το κτηριακό συγκρότημα, λειτούργησε ως Δημοτική Αγορά με επί πλέον περιορισμένες χρήσεις. Η επανάχρηση και επαναλειτουργία του συγκροτήματος θα συμβάλλει στον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για την πόλη, συνάδοντας τόσο με την ιστορική μνήμη όσο και με τις πρακτικές που ακολουθούνται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις. Η συνύπαρξη επί πλέον διαφορετικών χρήσεων (πολιτιστικών, ψυχαγωγικών) σε ποσοστό που να μην χάνεται η πρωτεύουσα χρήση, κρίνεται απαραίτητη.

.

3) Μετά την τελική ετυμηγορία πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα διαδικασίες για Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο οποίος αποτελεί το μοναδικό μέσο για την εξασφάλιση μιας σωστής αρχιτεκτονικής λύσης, για την ανάδειξη ιστορικών, αισθητικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών.

Αναπόσπαστο κομμάτι του διαγωνισμού, είναι η πλατεία αγοράς και η μελέτη των όψεων όλων των κτιρίων που “βλέπουν” περιμετρικά στην πλατεία και  στο κτιριακό συγκρότημα της Δημοτικής Αγοράς, στοιχεία τα οποία ανέκαθεν αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής μνήμης της πόλης.

 

Τα μέλη του νέου Δ.Σ. : Ρουσοδήμου Γωγώ

Μώρος Κων/νος

Οικονόμου Δομενίκη

Κυριάκης Ιωάννης

Ντόβρος Βασίλειος

Παλόγου Σοφία

Ματσούκας Δημήτρης

Leave a Reply