Τα κρυφά “μπόνους” για τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων χρεών σε εφορία και Ταμεία

Εκπλήξεις που φτάνουν μέχρι και σε επιστροφή ποσών από δόσεις που έχουν ήδη πληρωθεί στα Ταμεία και θα δίδονται με τη μορφή της μείωσης του τελικού ποσού της οφειλής, κρύβει η νέα ρύθμιση χρεών την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν πάνω από 3 εκατ. πολίτες για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία.

Κοινά στοιχεία
Η ρύθμιση έχει κοινά στοιχεία και για τις δυο περιπτώσεις.
* Οσοι χρωστούν στην εφορία και σε ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να κάνουν ρύθμιση «πακέτο» με τον ίδιο αριθμό δόσεων, αλλά με διαφορετικά ποσά, ανάλογα με την οφειλή που ρυθμίζουν.
* Οσοι χρωστούν κύρια οφειλή χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι 15.000 ευρώ είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να τα πληρώσουν με δόσεις που φτάνουν ως και τις 100.
* Οσοι έχουν κύρια οφειλή άνω των 15.000 ευρώ και μέχρι του ενός εκατομμυρίου ευρώ έχουν δικαίωμα να τη ρυθμίσουν επιλέγοντας μέχρι και 72 δόσεις.
Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που χρωστά στην εφορία 5.000 ευρώ, μπορεί να τα πληρώσει σε 100 δόσεις, ενώ αν χρωστά και σε ασφαλιστικό ταμείο (π.χ. ΟΑΕΕ) άλλα 8.000 ευρώ θα μπουν και αυτά σε ρύθμιση 100 δόσεων μεν, αλλά το ποσό που θα πληρώνει για την εφορία θα είναι διαφορετικό από το ποσό που θα καταβάλλει για την οφειλή προς το ασφαλιστικό του ταμείο.
Δεύτερη ευκαιρία
Αν τώρα χάσει τη μια ρύθμιση θα μπορεί να συνεχίζει στην άλλη, ενώ για τις δόσεις που έχασε θα του δοθεί και δεύτερη ευκαιρία, αρκεί να αποδείξει ότι διέκοψε τη ρύθμιση «για λόγους ανωτέρας βίας». Αυτοί οι λόγοι μπορεί να είναι οικονομικοί (π.χ. πρόσθετη επιβάρυνση από τρέχουσες εισφορές και άλλες υποχρεώσεις), αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν εξειδικευθεί.
Η έκπληξη
Η ρύθμιση στα Ταμεία κρύβει κέρδη που φτάνουν μέχρι και στην «επιστροφή» δόσεων που θα πάρουν με τη μορφή του κουρέματος της τελικής τους οφειλής όσοι είχαν ενταχθεί στην παλιά ρύθμιση της νέας αρχής (έως 48 δόσεις για χρέη μέχρι το τέλος του 2012) ή της πάγιας ρύθμισης (12 δόσεις για χρέη από 2013 και μετά) και είναι συνεπείς μέχρι σήμερα.
Υποβολή
Για τη ρύθμιση χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι αιτήσεις υποβάλλονται:
* Στα περιφερειακά Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και στις Υπηρεσίες Ταμείου των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ.
* Στα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και άλλων φορέων.
Στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 1η/10/2014.
Ειδικά για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οφειλές που ρυθμίζονται είναι όσες βεβαιώθηκαν μέχρι και τις 31/8/2014.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι να έχουν πληρωθεί οι τρέχουσες εισφορές από το μήνα Σεπτέμβριο και εφεξής.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
Ρυθμίζονται έως και σε 100 δόσεις όλα τα χρέη προς το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν μέχρι 1η-10-2014
Εκατομμύρια φορολογούμενοι αποκτούν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις ή ακόμη και μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2014, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι ληξιπρόθεσμες και ανεξαρτήτως του χρόνου στον οποίο κατέστησαν ή θα καταστούν ληξιπρόθεσμες! Τη δυνατότητα αυτή προβλέπει η απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων κας Αικ. Σαββαϊδου με την οποία εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης για την τμηματική καταβολή των χρεών προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το κείμενο της απόφασης της κας Σαββαϊδου, στη νέα ρύθμιση των 72 ή των 100 μηνιαίων δόσεων μπορούν να υπαχθούν όλες οι οφειλές που βεβαιώθηκαν μέχρι την 1η-10-2014 στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία της χώρας, δηλαδή ακόμη κι αυτές που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες, αλλά και όσες έγιναν ή πρόκειται να γίνουν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 και μέχρι την 31η Μαρτίου 2015!
Με τις δύο αυτές προσθήκες η ρύθμιση γίνεται ιδιαίτερα ελκυστική ακόμα και γι’ αυτούς που πληρώνουν εμπρόθεσμα τους φόρους τους. Δηλαδή, ακόμη και όσοι φορολογούμενοι οφείλουν Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή φόρο εισοδήματος έτους 2014 και έχουν ήδη καταβάλει εμπρόθεσμα μέχρι τώρα όλες τις δόσεις που όφειλαν να πληρώσουν μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, μπορούν να εντάξουν στη νέα ρύθμιση – είτε άμεσα είτε μέχρι τις 31-3-2015 – όλες τις υπόλοιπες δόσεις που απομένουν, δηλαδή τόσο τις εναπομείνασες 4 μηνιαίες δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (οι οποίες λήγουν κανονικά στις 28-11-2014, στις 31-12-2014, στις 30-1-2015 και στις 27-2-2015), όσο και την εναπομείνασα διμηνιαία δόση του φόρου εισοδήματος (η οποία λήγει κανονικά στις 31-12-2014). Μπορούν δηλαδή να εξοφλήσουν το σύνολο των οφειλών ΕΝ.Φ.Ι.Α. και φόρου εισοδήματος του τρέχοντος έτους έως και σε 72 ή 100 μηνιαίες δόσεις.
Επίσης, όλοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα είτε την μία είτε και τις δύο δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και του φόρου εισοδήματος του τρέχοντος έτους, που έχουν ήδη λήξει, μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση και να εξοφλήσουν έως και σε 72 ή 100 μηνιαίες δόσεις το σύνολο των ποσών των ήδη ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων δόσεων των φόρων αυτών. Μπορούν επίσης να αφήσουν όλες τις μη καταβληθείσες δόσεις των φόρων αυτών να γίνουν ληξιπρόθεσμες και να τις εντάξουν όλες μαζί στη νέα ρύθμιση, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31-3-2015.
Σύμφωνα με την απόφαση της κας Σαββαϊδου, η πρώτη δόση εξόφλησης των οφειλών προς το Δημόσιο που θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί σε διάστημα τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, τα ευεργετήματα που προβλέπονται στη ρύθμιση (μείωση προσαυξήσεων) θα φανούν από τη δεύτερη δόση.
Αναλυτικά, τα βασικότερα σημεία της απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων έχουν ως εξής:
1. Η αίτηση για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 31-3-2015. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 50 ευρώ. Το ηλεκτρονικό σύστημα σύμφωνα με πληροφορίες θα ανοίξει στις 15 Νοεμβρίου.
2. Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
3. Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση.
– Υποχρεωτικά: υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 και ληξιπρόθεσμων έως και την ημερομηνία της αίτησης οφειλών, που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών. Δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές που θα δημιουργηθούν μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Για παράδειγμα στην περίπτωση που κάποιος ενταχθεί στη ρύθμιση στις 31 Μαρτίου και μέχρι τότε δεν έχει πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ, ή το φόρο εισοδήματος κ.λ.π. μπορεί να τα εντάξει στη ρύθμιση των 100 δόσεων.
– Μετά από επιλογή του οφειλέτη, μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση:
α) βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής,
β) βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής,
γ) βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται.
– Η υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ.
4. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης μετά την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής.
5. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις.
6. Οφειλές έως και 15.000 ευρώ μπορούν να ρυθμιστούν σε 100 δόσεις, ενώ μεγαλύτερου ύψους οφειλές ρυθμίζονται σε 72 μηνιαίες δόσεις.
7. Αναδρομικά θα γίνουν οι εκπτώσεις για όσους οφειλέτες υπάγονται και παραμείνουν στη ρύθμισης της τελευταίας ευκαιρίας. Αντίθετα όσοι κάνουν αίτηση να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση οι μειώσεις των προσαυξήσεων θα γίνουν μετά την καταβολή της πρώτης δόσης.
8. Απώλεια της ρύθμισης. Εκτός ρύθμισης θα βγαίνουν, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής όσοι οφειλέτες:
α) δεν είναι φορολογικά ενήμεροι από την ημερομηνία υπαγωγής και καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ή
β) δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ρύθμισης ή
γ) δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή
δ) δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες ή
ε) έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να τους χορηγηθεί η ρύθμιση.
Γιώργος Παλαιτσάκης

Leave a Reply