Πολυνομοσχέδιο – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Το Π.Τ. ΤΕΕ ΕΥΒΟΙΑΣ και τα μέλη του οι διπλωματούχοι μηχανικοί ως υποστηρικτές της προοδευτικότητας, του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης της χώρας, θεωρούμε επιβεβλημένη την τροποποίηση και επικαιροποίηση των νόμων Ν.4663/30 και Ν6422/34 που αφορούν στην επαγγελματική μας δραστηριότητα, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες αλλά και να τίθενται σαφή όρια διαχωρισμού δικαιωμάτων. 
_DSC0367-001Δυστυχώς όμως, μέσα σε μια νύχτα και χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με το ΤΕΕ οι βουλευτές ψήφισαν με τη συνηθισμένη πλέον τακτική του κατεπείγοντος τον αντισυνταγματικό Ν. 4254/14 (πολυνομοσχέδιο) αιφνιδιάζοντας τον τεχνικό κόσμο, ισοπεδώνοντας σε ένα βράδυ κάθε έννοια λογικής και αξιοκρατίας, απαξιώνοντας τους διπλωματούχους μηχανικούς και εξυπηρετώντας πελατειακές σχέσεις. 
Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο και φιλοσοφία τους δομικούς μηχανικούς (πολιτικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους στην παρ.ΙΓ12) και τους Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους (παρ. ΣΤ23) γίνεται εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΑΤΕΙ και των «κολεγίων», με τους διπλωματούχους μηχανικούς των Πολυτεχνείων, δίχως να λαμβάνονται υπόψη ουσιώδεις και βασικές παράμετροι, όπως είναι η διάρκεια και το πρόγραμμα σπουδών, η φυσιογνωμία, ο σκοπός και η αποστολή των ιδρυμάτων, τα οποία είναι διακριτά και διαφοροποιούνται για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ (σύμφωνα με το Ν. 4009/2011). Η απόκτηση διπλώματος από ένα πολυτεχνείο – πανεπιστήμιο ακυρώνεται και στοχοποιείται, αφού πλέον θεωρείται ισότιμο με τα ΑΤΕΙ και τα κολέγια. Αποτέλεσμα της ισοπέδωσης αυτής θα είναι η μελλοντική υποβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων έργων του «μηχανικού», της ασφάλειας των κατασκευών και βέβαια η υποβάθμιση των πολυτεχνείων- πανεπιστημίων μη παραβλέποντας και την κοινωνική διάσταση. 
Παράλληλα, το νομοσχέδιο αυτό (παρ.ΣΤ23) καταργεί το επάγγελμα του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου. Εισάγει τον ασαφή όρο της ¨μηχανικής¨, καταργεί τον όρο ¨Η/Μ εγκαταστάσεις¨ και επιτρέπει σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων την ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου χωρίς άδεια, με απλή αναγγελία έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων, με μόνη εξαίρεση τις πολύ σύνθετες εγκαταστάσεις για τις οποίες θα εκδοθούν περιοριστικά ΠΔ. Παραβιάζεται έτσι η αρχή της αναγκαιότητας, ήτοι η συνταγματική επιταγή περί της προστασίας της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος από τους κινδύνους των Η/Μ εγκαταστάσεων, αφού η διάσταση της επικινδυνότητας δεν ενδιαφέρει πλέον το νομοθέτη. 
Το Π.Τ. ΤΕΕ Εύβοιας είναι αποφασισμένο όσο ποτέ, να δώσει τη μάχη του για την τροποποίηση του πολυνομοσχεδίου-«τερατουργήματος». Και συγκεκριμένα διεκδικούμε:
• Την ενιαία αντιμετώπιση αξιολόγησης ομοειδών ιδρυμάτων σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους – με ισότιμες αρχές και αξιοκρατικές διαδικασίες – και βάσει της διάρκειας, του γνωστικού αντικειμένου και των προγράμματος σπουδών τους.
• Διόρθωση των άρθρων 1, 2 και 3 (παρ.ΙΓ12) σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο.
• Προσθήκη νέου άρθρου με σαφή διαχωρισμό επιπέδου σπουδών μεταξύ πολυτεχνικών σχολών (5ετους διάρκειας) και ΑΤΕΙ και κολεγίων. Το πτυχίο του διπλωματούχου μηχανικού απονέμεται σε αποφοίτους πολυτεχνικών σχολών 5ετούς διάρκειας και θα πρέπει αντιστοιχεί σε επαγγελματικά δι��αιώματα μεταπτυχιακού επιπέδου (επίπεδο προσόντων 7).
• Κατάργηση της παρ. 3α του άρθρου 4 (παρ.ΙΓ12), διότι τα διπλώματα των Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών και Αγρονόμων – Τοπογράφων, καθώς και των λοιπών πολυτεχνικών σχολών φέρουν ήδη την ειδικότητα και τον σαφή διαχωρισμό τους καθώς και τα ειδικότερα προσόντα τους.
• Eπαναφορά του όρου των Η/Μ εγκαταστάσεων (παρ.ΣΤ23), και επακριβή προσδιορισμό τους έτσι όπως προβλέπεται στο Ν.3982/11.
• H Aπόδοση δικαιωμάτων σε Η/Μ εγκαταστάσεις, σε ειδικότητες με γνωστικό αντικείμενο σπουδών σε μέρος των Η/Μ εγκαταστάσεων, να αφορά μόνο το μ��ρος των Η/Μ εγκαταστάσεων του γνωστικού τους αντικειμένου.
• Η πρόσβαση σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας των Διπλωματούχων Μηχανικών και ιδίως στη μελέτη, την επίβλεψη υλοποίησης της μελέτης, την επίβλεψη λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τις πραγματογνωμοσύνες να καθορίζεται με βάση την αρχή της αναγκαιότητας και την υποχρέωση για προστασία της ζωής και της υγείας εργαζομένων και πολιτών, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία των περιβάλλοντος.
• Η απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να είναι σαφής και διακριτή και να γίνεται μέσω μιας αξιόπιστης και αδιάβλητης διαδικασίας από το ΤΕΕ , το οποίο αποτελεί την οικεία επαγγελματική οργάνωση (με τη μορφή ΝΠΔΔ) και είναι η πλέον αρμόδια αρχή για την εισήγηση ΠΔ που ρυθμίζουν την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού. Η διάκριση που προβλέπει ο νέος νόμος για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων (έκδοση ΠΔ με τη σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ για τρείς ειδικότητες και έκδοση ΠΔ με τη γνωμοδότηση του ΤΕΕ για τις υπόλοιπες) είναι ανεπίτρεπτη, αντιεπιστημονική, αντιθεσμική και αντισυνταγματι��ή. 
• Η πιστοποίηση προσόντων από φορείς, για επαγγελματικά δικαιώματα, που αντιστοιχούν σε γνωστικό αντικείμενο που έχει ήδη διδαχθεί, είναι ανεπίτρεπτη.
.
Τέλος, ζητούμε παράταση στην εφαρμογή του νόμου ως προς τις επιτροπές, τις εισηγήσεις αυτών και την εφαρμογή τους, διότι όλα αυτά απαιτούν σοβαρή και επίπονη μελέτη, κυρίως από τον τεχνικό, νομικό και πανεπιστημιακό κόσμο και όχι πρόχειρες δουλειές από κάποιους «μη ειδικούς». 


Για τη Δ.Ε. 
Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Λάππας

Leave a Reply