ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡA ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

23604077

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ευβοίας ως επιστηµονικός φορέας και ως ο πλέον αρµόδιος να εκφέρει άποψη για το συγκρότηµα της ∆ηµοτικής Αγοράς, µετά από τις τελευταίες εξελίξεις ήτοι: το θέµα που προέκυψε µετά την πρόσφατη ακύρωση από το Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ), της απόφασης του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων (ΚΣΝΜ) λόγω της σύνθεσης του, καλείται να εκφέρει εκ νέου άποψη για το συγκεκριµένο θέµα

  1. Επιστολη της Προεδρου Γ
  2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Leave a Reply