Διευκρινήσεις ως προς την υπαγωγή Αυθαιρέτων Κατασκευών Στις διατάξεις του ν.4178/13

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4178/13 αυθαιρέτων κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων τα οποία δεν βρίσκονται εντός παραδοσιακού οικισμού και δεν έχουν κηρυχτεί αρχαία ή νεώτερα μνημεία κατά τις διατάξεις του ν.3028/2002 με απόφαση Υπουργού, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4178/13 υπάγονται μόνο τα κτίρια
που έχουν χαρακτηριστεί με Απόφαση Υπουργού ως διατηρητέα.
2. Όλες οι άλλες περιπτώσεις χαρακτηρισμού κτιρίων με λοιπές αποφάσεις
της Διοίκησης (πχ. χαρακτηρισμοί κτισμάτων ως παραδοσιακά από
Αρχιτεκτονικές Επιτροπές) δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 14
του Ν.4178/13, δεν απαιτείται η εξέταση τους από την Επιτροπή του
Άρθρου 12 του νόμου 4178/2013 και η υπαγωγή τους στη ρύθμιση
γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στις γενικές διατάξεις του νόμου.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A180-%CE%A87%CE%A9

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Leave a Reply