Επαγγελματικά Δικαιώματα Αρχιτεκτόνων

Θέμα : Απόφαση ΔΣ Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Ο τρόπος παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος, οι δομικές και λειτουργικές παθογένειες δομημένων και ελεύθερων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, όπως και η «εικόνα» που παρουσιάζει σήμερα το ανθρωπογενές αλλά και το (άμεσα επηρεαζόμενο) φυσικό περιβάλλον, αποδεικνύουν ότι η άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων, αγνοεί το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον.
tee dikastiriaΗ άσκηση της αρχιτεκτονικής δραστηριότητας είναι πάγια συνδεδεμένη με το δημόσιο συμφέρον και υπερασπίζεται τα κοινωνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά,πολιτιστικά και πνευματικά αγαθά.
Το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, θεωρεί ότι προϋπόθεση για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, σε ότι τουλάχιστον αφορά την παραγωγή του δομημένου χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος, είναι «η άσκηση της αρχιτεκτονικής δραστηριότητας αποκλειστικά από αρχιτέκτονες».
Η θέση αυτή, που είναι συμπέρασμα και στόχος του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου της Αθήνας το 2011, είναι πλέον απαραίτητο να θεσμοθετηθεί.
Το ΔΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ζητά από όλη την Αρχιτεκτονική κοινότητα, όπως τοπικοί σύλλογοι, τμήματα, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, αρχιτεκτονικές σχολές, ACE και UIA την ενεργοποίησή τους στην κατεύθυνση αυτής της θεσμοθέτησης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αρχιτεκτόνων

Leave a Reply