Διαθεση αεροφωτογραφιων – Ενημερωση

ΜΕΤΑ το δημοσίευμα της «Κ.Ε.», που έφερε στο φως τον πολύμηνο παροπλισμό του πολύτιμου αρχείου, συνολικά 420.000 αεροφωτογραφιών του πρώην Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδας (ΟΚΧΕ), σιωπηρά, χωρίς επίσημη ανακοίνωση προς την κοινή γνώμη και τους χιλιάδες ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες ακινήτων και επαγγελματίες

Άρση απαλλοτρίωσης στο 18μηνο, αν δεν έχει αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης

Συνταγματική επιταγή συνιστά για τη Διοίκηση η άρση κάθε κηρυχθείσας απαλλοτρίωσης μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των 18 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης.

Νέο σύστημα πληρωμής του ΦΠΑ

Αλλάζει πάλι ο τρόπος πληρωμής του ΦΠΑ. Με την υποβολή της δήλωσης θα βεβαιώνεται το ποσό, αλλά δεν θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα ισχύοντα έως την 1-1-2014. Με το παλιό σύστημα ήταν υποχρεωτική η καταβολή τουλάχιστον 10 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό εξοφλούνταν σε δύο δόσεις. Τώρα ο φορολογούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αρχιτεκτόνων

Θέμα : Απόφαση ΔΣ Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Ο τρόπος παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος, οι δομικές και λειτουργικές παθογένειες δομημένων και ελεύθερων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, όπως και η «εικόνα» που παρουσιάζει σήμερα το ανθρωπογενές αλλά και το (άμεσα επηρεαζόμενο) φυσικό περιβάλλον, αποδεικνύουν ότι η άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων, αγνοεί το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον.