ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Μετά το υπ. αριθμ. Α.Π.46876/21-3-2013 του ΣΑΔΑΣ , σας ενημερώνουμε συμπληρωματικά για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την γνωμοδότηση του( Σ.Α.)
1. Πλήρη σειρά Αρχ/κων Σχεδίων εις 3πλούν(κατόψεις, οψεις, τομές)
2. Αιτιολογική Έκθεση εις 3πλούν.(να αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία κατασκευής ως προς τη θέση, τα υλικά , τα χρώματα κ.λ.π.)
3. Τοπογραφικό και Διάγραμμα Δόμησης με φωτογραφίες τεκμηρίωσης 1 φορά
4. Στις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν4030/2011 (παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικοί τόποι, διατηρητέα κ.λ.π) απαιτείται υπογραφή της αρχιτεκτονικής μελέτης από αρχιτέκτονα μηχ/κό συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής αμοιβής αρχ/κης μελέτης .
5. Για διασπορά κτιρίων ,προσκόμιση συμβολαίων.
6. Για περίφραξη ή τοίχους αντιστήριξης πέραν του επιτρεπόμενου ύψους , μηκοτομή εδάφους , φωτογραφίες περιβάλλοντος χώρου .

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Α.

Leave a Reply