Xαράτσι ή λογική

Με την προηγούμενη ανακοίνωση του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,
τονίστηκε η ανάγκη προσαρμογής και διόρθωσης της νομοθεσίας που έχει
σχέση με τις διαδικασίες και την παραγωγή έργου στον χώρο μας.
Συγκεκριμένα ζητήθηκε η διόρθωση των νόμων που αφορούν τον τρόπο
Έκδοσης Αδειών, τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και τον Αρχαιολογικό Νόμο,
σαν ενιαία οντότητα και όχι μεμονωμένα και αποσπασματικά.
Δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι αυτό είναι εύκολο και άμεσα υλοποιήσιμο
από την διοίκηση όπως έχει διαμορφωθεί.
Περιμέναμε όμως, ότι μέσα στην συγκεκριμένη τραγική οικονομική συγκυρία
που ζούμε, θα υπήρχε τουλάχιστον η θέληση για βελτίωση και τόνωση της
όποιας οικοδομικής δραστηριότητας.
Αντί για αυτό, δυστυχώς, η διοίκηση συνεχίζει μια ακατανόητη τακτική έκδοσης
αποφάσεων και οδηγιών που αντίκεινται στους νόμους, επιτείνοντας την
ασάφεια και γιγαντώνοντας την γραφειοκρατία, την διαπλοκή και την διαφθορά.
Η πραγματικότητα αυτή, παγιώνει την άποψη ότι, ή υπάρχει πολιτική
απόφαση εξαφάνισης του χώρου της οικοδομής, ή υπάρχει απόλυτη πολιτική
αδυναμία αντιμετώπισης του προβλήματος στα πλαίσια των πελατειακών
σχέσεων.
Οι μέχρι σήμερα ανακοινώσεις μας, σαν επιστημονικός Σύλλογος, έθεταν το
πρόβλημα νομικά και γενικά, χωρίς εξειδικεύσεις.
Ίσως οι αρμόδιοι αρνούνται κατανοήσουν τα προφανή και θα αναγκαστούμε
(ίσως λαϊκίζοντας) να καταφύγουμε σε παραδείγματα.
Παράδειγμα 1
ον
Ας υποθέσουμε ότι κάποιος ιδιοκτήτης εσωτερικού διαμερίσματος σε
πολυκατοικία του 1965 στα Εξάρχεια, αποφασίζει να κάνει ανακαίνιση
αλλάζοντας τα φθαρμένα πλακάκια του μπάνιου του και θέλει να είναι τυπικά
σωστός και νόμιμος. Έχει προϋπολογίσει ένα κόστος περίπου 800,00 ευρώ
(υλικά και εργασία) και περίπου 4 ημέρες εργασίας.
Με το ισχύοντα Νόμο 4067/12 (ΝΟΚ) αρ. 4 παρ 3 για τις παραπάνω εργασίες
προβλέπεται απλή ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, των ανωτέρω εργασιών 48 ώρες προ
της ενάρξεώς των στην αρμόδια ΥΔΟΜ με κοινοποίηση στο Αστυνομικό
τμήμα. Δηλαδή ο Ν. 4067/12 προβλέπει μια διαδικασία άμεσου
αποτελέσματος και μηδενικού κόστους.
Όμως στα μέσα Ιανουαρίου του 2013 εκδίδεται Οδηγία επεξηγήσεων του
Ν.4067/12, υπογεγραμμένη από τον Υφυπουργό ΥΠΕΚΑ, με υπόδειγμα
εντύπων, όπου αυθαίρετα και παράνομαη «Γνωστοποίηση»που
προβλέπει ο νόμος μετατρέπεται ουσιαστικά σε «Έγκριση».
Τι συνεπάγεται αυτή η μετατροπή?
Α. Αφήνει στην Υπηρεσία Δόμησης και στο κάθε υπάλληλο το δικαίωμα να
εφαρμόσει τον νόμο ή να ακολουθήσει την Οδηγία … ανάλογα…..
Β. Σε περίπτωση που η ΥΔΟΜ απαιτήσει όπως συνήθως συμβαίνει την
συμμόρφωση στο υπόδειγμα, πρέπει ο ιδιοκτήτης:
– να απευθυνθεί σε ιδιώτη μηχανικό
– να κάνει έλεγχο νομιμότητας ΟΛΗΣ της πολυκατοικίας.
– να ζητήσει έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (συνεδριάζει κάθε 15
ημέρες)
– να ζητήσει έγκριση της Αρχαιολογίας.
– να υποβάλει Αίτησηστην ΥΔΟΜ, να χρεωθεί σε υπάλληλο να Ελεγχθεί και
να Εγκριθεί
Όλες αυτές οι διαδικασίες απαιτούν μη παραγωγικό χρόνο και κόστος για
τον ιδιώτη και το κράτος.
Για μεν τον ιδιοκτήτη θα απαιτηθεί μία απασχόληση δική του και του μηχανικού
περισσότερη των 20 ημερών και μέχρι 3 μήνες, με κόστος από 1000,00 -5000,00 ευρώ(ανάλογα με τις αυθαιρεσίες των γειτονικών διαμερισμάτων).
Για δε το Δημόσιο, απασχόληση υπαλλήλων τουλάχιστον 1 ημέρας.
Φυσικά, θα υπάρξει και μια καθυστέρηση υλοποίησης των εργασιών από
15 ημέρες έως τρείς μήνες.
Τελικά η εφαρμογή της ανωτέρω οδηγίας, οδηγεί σε μία αύξηση του
κόστους (επιβάρυνση λόγω διαδικασιών) από 150% – 600% και
επιβάρυνση του δημοσίου κατά 200,00 ευρώ περίπου.
Ο ιδιοκτήτης αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις δαπάνες αυτές, ή δεν θα
πραγματοποιήσει τις εργασίες ή θα προχωρήσει αυθαίρετα!
Συνεπώς αν η διοίκηση ενδιαφέρεται για την εξυπηρέτηση του πολίτη, την
ανάπτυξη, την εξοικονόμηση και εξορθολογισμό δαπανών του δημοσίου,
όπως υποστηρίζει, οφείλει άμεσα να προχωρήσει στις διορθώσεις που έχουμε
προτείνει. Αλλιώς έχουμε κάθε δικαίωμα να υποστηρίζουμε ότι επικρατεί
πολιτική ανικανότητα που επιλύει τα οικονομικά προβλήματα του τόπου με την
μέθοδο του «Χαρατσιού»

Leave a Reply