ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι μετά από προσφυγές –εισηγήσεις και διαμαρτυρίες τίθεται σε αμφισβήτηση το υπ΄αριθμ.5135/29-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε ότι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης και υπογραφής εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Έτσι η ΥΔΟΜ του Δήμου Χαλκιδέων δεν θα εφαρμόσει αυτό το σκέλος του εγγράφου και έτσι ότι άδειες πρωτοκολληθούν από τις 10/01/2013 και μετά, θα μπορούν τα εξαρτημένα τοπογραφικά με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, να συντάσσονται και να υπογράφονται από ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. To υπ΄αριθμ.7275/2012 έγγραφο θα σταλεί από το Σύλλογο και στις υπόλοιπες ΥΔΟΜ, έτσι ώστε να υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΔΟΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Leave a Reply