Εγκύκλιος 18 “Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα μετά την ισχύ του Ν.4030/2011”

Εγκύκλιος 18 “Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα μετά την ισχύ του Ν.4030/2011″

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2012 15:29
ΔΟΚΚ/Β – Εγκύκλιος 18 (αρ. πρωτ.60764/6-12-2012) “Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) μετά την ισχύ του Ν.4030/2011.”

http://www.ypeka.gr/

Leave a Reply