Έκδοση τεύχους τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του ΝΟΚ

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, την ενδυνάμωση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος ως προς την χωροταξία και την πολεοδόμηση, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψε την εγκύκλιο «Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του νόμου 4067/12 (ΝΟΚ)».

Εγκύκλιος 18 “Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα μετά την ισχύ του Ν.4030/2011”

Εγκύκλιος 18 Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα μετά την ισχύ του Ν.4030/2011 Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2012 15:29 ΔΟΚΚ/Β - Εγκύκλιος 18 (αρ. πρωτ.60764/6-12-2012) Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) μετά την ισχύ του

Οι ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα

Νόμο του κράτους αποτελούν οι εκπτώσεις και οι διευκολύνσεις πληρωμής των δόσεων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος ενσωμάτωσε στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης τις σχετικές αποφάσεις, που έχουν ισχύ έως το τέλος Ιανουαρίου 2013.