ΔΟΚΚ/Α’ – Έγγραφο 37018/30-10-2012 “Έκδοση οικοδομικών άδειών σε κτίρια με τακτοποιημένους χώρους”.

ΔΟΚΚ/Α’ – Έγγραφο 37018/30-10-2012 “Έκδοση οικοδομικών άδειών σε κτίρια με τακτοποιημένους χώρους”.

Έγγραφο 37018/30-10-2012 “Έκδοση οικοδομικών άδειών σε κτίρια με τακτοποιημένους χώρους”.

Leave a Reply