Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την έκδοση Βεβαιώσεων για συμβολαιογραφικές πράξεις

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την έκδοση Βεβαιώσεων για συμβολαιογραφικές πράξεις

Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 03 Νοεμβρίου 2012 08:56

ΠΡΑΞH ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 211/Α/31 Οκτωβρίου 2012)

“Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α΄ 249)»”

Leave a Reply