ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Στην έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα για παροχή βεβαιώσεων που εκδίδονται από διπλωματούχους μηχανικούς και αφορούν στη σύναψη συμβολαιογραφικών πράξεων χωρίς η όλη διαδικασία να «περνά» υποχρεωτικά από τη βάση δεδομένων που διαχειρίζεται το ΤΕΕ (όπως ισχύει σήμερα), θα προχωρήσει η κυβέρνηση μετά τις 17:00 σήμερα.
Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη χρονική προθεσμία έχει δοθεί από χθες, μετά από επικοινωνία του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Σταύρου Καλαφάτη, με τον πρόεδρο του ΤΕΕ προκειμένου το Επιμελητήριο να επαναλειτουργήσει τη σχετική βάση δεδομένων, της οποίας τη λειτουργία έχει αναστείλει από τις 8 Οκτωβρίου, προκαλώντας κοινωνική αναστάτωση και οικονομική αιμορραγία ύψους 1 εκ. ευρώ ημερησίως, λόγω του ότι έχει σταματήσει η σύνταξη συμβολαίων για αγοραπωλησίες ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Leave a Reply