ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Συνάδελφοι,
Σας προωθούμε Απόφαση Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ της 23/10/2012, για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό, την οποία κοινοποιήσαμε στον Πρόεδρο και στα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Μυρτώ Δεσποτίδη

Ο Γεν. Γραμματέας
Μιχάλης Τζάρας

————————-

Στα πλαίσια της από 02/10/2012 απόφασης του Δ.Σ. του για το Ασφαλιστικό,
ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων,
καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν ενεργά στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των επιστημονικών
και εργασιακών φορέων των μηχανικών. Υπενθυμίζουμε ενδεικτικά τις επικείμενες συγκεντρώσεις
στις 02/11 και στις 05/11.
Επιφυλάσσεται ως προς την αποτελεσματικότητα του μέτρου πίεσης, που αφορά στην αναστολή
λειτουργίας και ενημέρωσης της ιστοσελίδας του ΤΕΕ, όπως επίσης και της αποχής των μελών του
από συμβούλια, επιτροπές και τεχνικές εκπροσωπήσεις.
Δεν συμφωνεί με την παράταση της αναστολής λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του
ΤΕΕ.
Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα πλαίσια μιας ουσιαστικής συζήτησης με στόχο:
• τη συσπείρωση και την κινητοποίηση των μηχανικών,
• την αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων κλιμάκωσης του αγώνα,
προτείνει μια παντεχνική συνέλευση στις αρχές Νοεμβρίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 23-10-12 ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Leave a Reply