Κινητοποιήσεις ΤΕΕ

Ενημέρωση κινητοποιήσεων ΤΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Xαϊνά & Αποστολίδου 29, 34100 Χαλκίδα Χαλκίδα, 8 Οκτωβρίου 2012
τηλ. 2221061285,86 fax: 2221061287
E-mail:tee_hal@tee.gr, http://www.teehal.tee.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάφελφοι

Η Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού ΤΕΕ στη συνεδρίαση τις 4 Οκτωβρίου 2012 μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΕ συναδέλφου Χρήστου Σπίρτζη αποφάσισε μορφές αγωνιστικών κινητοποιήσεων, που εντάσσονται σε ένα πλαίσιο δημιουργίας μετώπου σε συνεργασία με τους υπόλοιπους επιστημονικούς φορείς και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Παρακαλώ ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/dt_tee_051012.pdf

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/NEWSLETTER20121005.pdf

https://twitter.com/i/#!/search/realtime/teepresident

Μεταξύ των πολύμορφων κινητοποιήσεων που αποφάσισε το ΤΕΕ για το διάστημα από 8 έως 18 Οκτωβρίου 2012 προβλέπεται:

• Αναστολή όλων των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του ΤΕΕ και των Υπηρεσιών της Τράπεζας Πληροφοριών.
• Αποχή όλων των εκπροσώπων και των Μελών του ΤΕΕ (Διπλ. Μηχανικοί Δημοσίου, Εργολήπτες, Μελετητές, Μισθωτοί, Ελ. Επαγγελματίες) από όλες τις Επιτροπές, Συμβούλια, Εκπροσωπήσεις της Χώρας.

Παράλληλα προβλέπεται η συμμετοχή του ΤΕΕ και των Διπλωματούχων Μηχανικών και σε όλες τις απεργίες και τις πρωτοβουλίες διαμαρτυρίας ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Καλούμε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Εύβοιας του Τ.Ε.Ε που εκπροσωπούν το Τ.Ε.Ε. σε επιτροπές διαγωνισμών μελετών και δημοσίων έργων, ΣΥΠΟΘΑ, Αρχιτεκτονικές Επιτροπές, Επιτροπές στον Ιατρικό και Οδοντιατρικό Σύλλογο κ.λ.π. να απέχουν.

Καλούμε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Εύβοιας του Τ.Ε.Ε να είναι σε εγρήγορση και να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις που θα εξαγγείλει το Τ.Ε.Ε..

Αγωνιζόμαστε για να μη περάσουν τα άδικα μέτρα που θα αφανίσουν τον κλάδο και θα διαλύσουν τον ασφαλιστικό μας φορέα.

Αγωνιζόμαστε για την επιβίωση μας.

Σε αυτό τον αγώνα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ /Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Μπουραντάς

Leave a Reply