Στα σκαριά η ηλεκτρονική «ταυτότητα κτιρίων»

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, στην οποία θα βασιστεί η περίφημη «ταυτότητα κτιρίων» προχώρησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Είναι η μόνη κίνηση που έχει γίνει δυόμισι χρόνια μετά τη θέσπιση του νέου αυτού θεσμού, ένα κλασικό παράδειγμα της προχειρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται η πολεοδομική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια.