Εγκύκλιος ΙΚΑ περί αυθαίρετων κατασκευών αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 4014/11

Εγκύκλιος ΙΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση του με αριθ. Φ.80000/11220/758/10-09-2012 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης/ Γ.Γ.Κ.Α., αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ.22 και 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011 περί αυθαίρετων κατασκευών και εγκαταστάσεως χρήσεων»
Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο με όλα τα συνημμένα του ΕΔΩ

Leave a Reply