Επιτροπή επεξεργασίας τεχνικών οδηγιών εφαρμογής ΝΟΚ

Συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε Δελτίο Τύπου του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με Α.Π. 45969 και θέμα «Επιτροπή επεξεργασίας τεχνικών οδηγιών εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/12)»προς ενημέρωσή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Μυρτώ Δεσποτίδη

 

Ο Γεν. Γραμματέας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Μιχάλης Τζάρας

 

45969 ΔΕΛΤ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡ ΕΠΕΞΕΡΓ ΝΟΚ

Leave a Reply