Συνυπογραφή κύριου μελετητή του έργου στα εξαρτημένα τοπογραφικά του Ν. 4030/11


Συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με Α.Π. 45881 και θέμα «Συνυπογραφή κύριου μελετητή του έργου στα εξαρτημένα τοπογραφικά του Ν. 4030/11».

 

 45881 ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ Ν. 4030

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Πρόεδρος

Μυρτώ Δεσποτίδη

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Τζάρας

Leave a Reply