Πράσινες στέγες: οι ενεργειακές παράμετροι και τα οφέλη

Παρ’ όλο που οι πράσινες στέγες δεν κατασκευάζονται πρωτίστως για να εξοικονομούν ενέργεια, το κατορθώνουν σε σημαντικό ποσοστό. To πρόσθετo «στρώμα» της πράσινης στέγης σε ένα κτίριο λειτουργεί ως επιπλέον μόνωση και μειώνει το ποσοστό της καταναλισκόμενης (για λόγους θέρμανσης και κλιματισμού) ενέργειας από τους χρήστες του.

Το νερό που συγκρατείται στο καλλιεργητικό μέσο αλλά και η εκάστοτε εποχιακή βλάστηση, επηρεάζουν τις τιμές των ποσοστών ενέργειας που εξοικονομούνται κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το νερό αυτό είναι ένας από τους κύριους παράγοντες των ενεργειακών οφελών από τις πράσινες στέγες.

Τα υλικά κατασκευής έχουν πικοίλες τιμές μόνωσης και ροής θερμότητας. Συνήθως στον υπολογισμό των τιμών των ενεργειακών οφελών των πράσινων στεγών, μόνο οι τιμές από τα ενεργειακά οφέλη από τη μόνωση της στέγης (κάτω από την εγκατάσταση της πράσινης στέγης) λαμβάνονται υπόψιν. Βάσει όμως μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε στέγες από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Neubrandenburg, βρέθηκε πως τα10 εκ.πάχους πράσινης στέγης ή ο εκτατικός τύπος, έχει το ίδιο μονωτικό αποτέλεσμα με ένα τυπικό στρώμα μόνωσης στέγης (π.χ. τύπου Styrofoam) πάχους 1 εκατοστού.

Τα στρώματα φύτευσης γρασιδιού, θάμνων ή δέντρων στις στέγες δημιουργούν και επιλέον οφέλη αφού «μονώνουν» τις στέγες από την απ’ ευθείας ακτινοβολία του ηλίου και από τους ανέμους, μειώνοντας έτσι τις ζημιές που προκαλούνται στις επιφάνειες των κτιρίων από αυτούς τους παράγοντες. Παρ’ όλα αυτά, πολλές μεταβλητές μένουν ακόμη να διερευνηθούν σε τέτοια ανθρωπογενή οικοσυστήματα.

Οι πράσινες στέγες, εκτατικού και εντατικού τύπου, προσφέρουν ενεργειακά οφέλη και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Οι βελτιωμένες τιμές αυτών των ενεργειακών αποτελεσμάτων πρέπει να υπολογίζονται ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση ταρατσόκηπου. Οι τιμές των ποσοστών ποικίλλουν από μικρές τιμές εώς ποσοστά της τάξεως του 60% (τιμή θεωρητικά υπολογισμένη ως παράμετρος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας υπό συνθήκες καλοκαιριού). Επίσης, επιπρόσθετη άρδευση μπορεί να αποτελέσει επιπλέον όφελος, όχι μόνο για την ανάπτυξη των φυτών αλλά και για έξτρα κλιματισμό. Ο συνδυασμός της δε, με συστήμα εκμετάλλευσης των όμβριων υδάτων συστήνεται για βέλτιστο αποτέλεσμα.

Leave a Reply