ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΚ

Συνάδελφοι,

 

Σας στέλνουμε προς ενημέρωσή σας, το με Α.Π. 45836 έγγραφο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με θέμα: Αίτημα άμεσης και πλήρους αναστολής εφαρμογής Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Μυρτώ Δεσποτίδη

Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

 

Μιχάλης Τζάρας

Γεν. Γραμματέας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

 

45836 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΝΟΚ

Leave a Reply