ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

Για να αποκτήσετε «πρόσβαση» στις Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στον διαδικτυακό τόπο του Ταμείου www.tsmede.gr.

Τα βασικά βήματα και οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι:
1) Η εγγραφή σας μέσω του διαδικτυακού τόπου για την απόκτηση ενός λογαριασμού με το Όνομα Χρήστη (UserName) που εσείς θα καθορίσετε.
2) Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού σας, που για μεν τις εταιρείες γίνεται «αυτόματα» εντός 48 ωρών για δε τα φυσικά πρόσωπα (για λόγους ασφαλείας) – γίνεται από τα υποκαταστήματα του ταμείου (θα πρέπει κατά την μετάβασή σας στο υποκατάστημα να γνωρίζετε το Username σας και να επιδείξετε την ταυτότητά σας
Λόγω της πρόσφατης αναβάθμισης του διαδικτυακού του Ταμείου (πρωτόκολλο ασφάλειας SSL), όσοι ήδη είχατε «Λογαριασμό Χρήστη» θα πρέπει να μπείτε στην διαδικασία «επαν-εγγραφής σας». (Η επανεγγραφή ισχύει μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, ενώ για τις εταιρείες θα γίνει «αυτόματα»).

Leave a Reply