Ηλεκτρονικά η επεξεργασία των δηλώσεων αυθαιρέτων

Σε δοκιμαστική λειτουργία εισήλθε την προηγούμενη εβδομάδα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) το σύστημα για τη δεύτερη φάση της διαδικασίας ελέγχου και επεξεργασίας των δηλώσεων αυθαιρέτων, που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του.

Ωστόσο, όπως δείχνουν τα σχετικά στοιχεία, ο αριθμός των αιτήσεων για υπαγωγή στο νόμο περί τακτοποίησης υπολείπεται σημαντικά του αριθμού των αυθαιρέτων που εκτιμάται ότι υπάρχουν στη χώρα και είναι περί το 1 εκατομμύριο. Σύμφωνα με την ηγεσία του TEE, αυτό οφείλεται στην οικονομική κρίση η οποία έχει ως συνέπεια τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πολιτεία και συγκεκριμένα το αρμόδιο ΥΠΕΚΑ δεν πείθει πως θα προχωρήσει σε ελέγχους για τη διαπίστωση αυθαιρεσιών.
To TEE έχει προτείνει, χωρίς να έχει εισακουστεί μέχρι τώρα, τη μείωση των προστίμων που επιβάλλονται για την τακτοποίηση ή τουλάχιστον μια γενναία αυξηση των δόσεων, ώστε να μειωθεί το ποσό που κάθε φορά θα πληρώνει ο πολίτης ως δόση.
Στις σημαντικές εκκρεμότητες του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να θωρακιστεί μεταξύ άλλων η διαδικασία της τακτοποίησης των αυθαιρέτων και για περιοριστεί το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης, περιλαμβάνεται εφαρμογή του θεσμού της “Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου”. To μέτρο θεσμοθετήθηκε προ διετίας, το ΥΠΕΚΑ υπέβαλε στο TEE σχέδιο έντυπης μορφής που περιελάμβανε τα στοιχεία για τη σύνταξη της Ταυτότητας του Κτιρίου και το TEE τα επεξεργάστηκε και κατέθεσε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την εφαρμογή του νόμου. Στόχος ήταν η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να βρει έτοιμο το σχετικό ΠΑ για την προώθηση της εφαρμογής του και με ενδιαφέρον αναμένεται ο  χρόνος που θα χρειασθεί εν τέλει για να ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου.
Οι αιτήσεις για τακτοποίηση που έχουν κατατεθεί είναι περί τις 365.000 και η επεξεργασία τους βρίσκεται σε διάφορα στάδια (αρχική επεξεργασία και υποβολή, προσωρινή υποβολή), ενώ ένας πολύ μικρότερος αριθμός (μόλις 65.000, στοιχεία στα μέσα Ιουνίου) είναι σε ολοκληρωμένη υποβολή. Μετά την τέταρτη κατά σειρά παράταση της προθεσμίας οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, για την κατάθεση αιτήσεων, ενώ η προθεσμία για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών στις πολεοδομίες μεταφέρθηκε για τις 31-12-2012 (από τέλος Σεπτεμβρίου 2012). Παράλληλα οριστικοποιούνται οι τελευταίες ρυθμίσεις, όπως αυτή που αφορά το δελτίο δομικής τρωτότητας.
Τρεις κατηγορίες
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του TEE:
Οι αυθαίρετες κατασκευές και οι αυθαίρετες χρήσεις, για τις οποίες απαιτείται η συμπλήρωση δελτίου δομικής τρωτότητας κατά τις διατάξεις του N. 4014/2011, καταχωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Για κάθε σχετική κατηγορία υποβάλλεται αντίστοιχα δελτίο δομικής τρωτότητας.
Οι 3 κατηγορίες είναι οι εξής: Στην κατηγορία 1 περιλαμβάνονται: Η μετατροπή εξωστών και ημιυπαίθριων χώρων (νόμιμων ή μη) σε χώρους κύριας ή βοηθητικής χρήσης, διάταξη υαλοστασίων ή άλλων ελαφρών κατασκευών. Η διάταξη υπόστεγου ή πέργκολας, προστεγάσματος κλπ. (ανοικτού ή κλειστού, μικρού ή/και ελαφρού αντικειμενικώς), με μηδενική πρακτικώς διακινδύνευση. Οι μικροκατασκευές στα δώματα ή στο περιβάλλον του κτιρίου (“εξαρτημένες”) ή στον περιβάλλοντα χώρο (“ανεξάρτητες”), μικρές ή/και ελαφρές. Οι ψησταριές και καθιστικά οπουδήποτε, παρεμφερείς μικροκατασκευές, μανδρότοιχοι μικρού ύψους (κάθε είδους), κατασκευές διαμορφώσεως σε κήπους και αυλές. Ανοικτές κολυμβητικές ή άλλες δεξαμενές, υπαίθριες, εκτός κτιρίου. Οι πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές, που η τακτοποίησή τους προβλέπεται από το νόμο, ύστερα από την κρίση της αντίστοιχης 3μελους Αρχιτεκτονικής Επιτροπής.
Στην κατηγορία 2 περιλαμβάνονται: Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που καταλαμβάνουν τμήμα του όλου τιρίου(οριζόντιες ή κάθετες αυτοτελείς ιδιοκτησίες σε κτίριο το οποίο έχει ανεγερθεί με οικοδομική άδεια) και η υπαγωγή στο N. 4014/2011 πραγματοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ο έλεγχος του Μηχανικού για την συμπλήρωση του δελτίου δομικής τρωτότητας διενεργείται μόνο επί της συγκεκριμένης αυτότελούς ιδιοκτησίας και δεν σχετίζεται με το σύνολο του κτιρίου.
Στην κατηγορία 3 περιλαμβάνονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες απαιτείται η συμπλήρωση και η υποβολή δελτίου δομικής τρωτότητας και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες των 1 και 2 της παρούσης διάταξης. Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις της κατηγορίας 3 συμπληρώνεται το δελτίο δομικής τρωτότητας, σε συνδυασμό με τη μελέτη στατικής επάρκειας που συντάσσεται από αρμόδιο διπλωματούχο μηχανικό.
Οδηγίες υποβολής
Το ΤΕΕ πρόκειται να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης για το λογισμικό σύστημα και για ότι άλλο τυχόν απαιτηθεί στους μηχανικούς, τις επόμενες ημέρες.
Αλλη πρόσφατη διευκρίνιση του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του δευτέρου σταδίου της ηλεκτρονικής υποβολής σχεδίων και λοιπών στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του TEE, αφορά την εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (διάγραμμα κάλυψης και εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα) και έχει ως εξής:
1. Στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, ως διάγραμμα κάλυψης κατά τη συγκεκριμένη διάταξη νοείται το υπάρχον σχέδιο του εγκεκριμένου διαγράμματος κάλυψης επί του οποίου καταγράφονται: α) η επιφάνεια της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης (υπό τη μορφή σχεδίου), β) τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης (επιφάνεια δόμησης, κάλυψη, ύψος), ως υποβλήθηκαν στο πρώτο στάδιο υπαγωγής (υπό τη μορφή πίνακα). Ειδικά για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε αυτοτελείς ιδιοκτησίες (οριζόντιες ή κάθετες) των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε προ της ενάρξεως εφαρμογής του από 8/9/1983 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ394 Δ”), ως διάγραμμα κάλυψης κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, νοείται το υπάρχον σχέδιο του τοπογραφικού διαγράμματος – διαγράμματος κάλυψης επί του οποίου καταγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία α) και β). Επίσης ως κάτοψη, κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, νοείται η κάτοψη του ορόφου όπου τοποθετείται η αυτοτελής ιδιοκτησία (κάθετη ή οριζόντια) ως προσαρτήθηκε στην πράξη συστάσεως ιδιοκτησιών.  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ως διάγραμμα κάλυψης, κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, νοείται το συντασσόμενο διάγραμμα κάλυψης κατά πς προδιαγραφές του από 8/9/1983 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 394 Δ’).
2. Στις περιπτώσεις αυτοτελών ιδιοκτησιών (οριζοντίων ή καθέτων) και σε περίπτωση αδυναμίας τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου, ως εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα που περιγράφει την έκταση που καταλαμβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία. Ως υποχρεωτικό στοιχείο επί του τοπογραφικού διαγράμματος
καταγράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας και η επιφάνεια αποκλειστικής χρήσης που αντιστοιχεί στην δηλούμενη αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη).
Επιστροφές επιπλέον ποσών τακτοποίησης
To TEE, εξουσιοδοτήθηκε για την επιστροφή στους δικαιούχους πολίτες των επιπλέον ποσών που εκ παραδρομής καταβλήθηκαν κατά την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Η διαδικασία επιστροφής εκ παραδρομής καταβληθέντων ποσών ορίστηκε ως εξής: Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης του εξουσιοδοτημένου μηχανικού, ότι έχει στη διάθεση του όλα τα δικαιολογητικά και τις μελέτες, υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό για επιστροφή του επιπλέον ποσού, που εκ παραδρομής είχε δηλωθεί στην αρχική αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. To TEE εντάσσει τη διαδικασία επιστροφής των προστίμων στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με την από 4/11/2011 Προγραμματική Σύμβαση που έχει καταρτισθεί μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και του TEE.
To TEE αποστέλλει καθημερινά τα έγγραφα απορρίψεων προς τη ΔΙΑΣ AE. Η ΔΙΑΣ ΑΕ διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους, όπως αυτοί περιγράφονται στις προδιαγραφές της Υπηρεσίας DIASDEBΙT και έχουν περιληφθεί στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Πράσινου Ταμείου της ΔΙΑΣ ΑΕ και των Τραπεζικών Εταιριών. Οι δηλώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών κατά τις διατάξεις του ν.4014/2011, στις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία επιστροφής χρημάτων, είναι οριστικές και μη αναθεωρητέες.

Leave a Reply