Σεβασμός στην Επαγγελματική Δεοντολογία Ν. 4014/11

Συνάδελφοι, Σας στέλνουμε το με Α.Π. 45705 Δελτίο Τύπου του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα: Σεβασμός στην Επαγγελματική Δεοντολογία κατά την εφαρμογή του Ν. 4014/11 και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 
Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑΜυρτώ Δεσποτίδη

 

Μιχάλης Τζάρας

Γεν. Γραμματέας

 

45705 ΔΕΛ ΤΥΠΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Leave a Reply