Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Το ΤΕΕ εναρμονίζει το σύστημα Αμοιβών με την Υ.Α. για τον καθορισμό τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ


Το ΤΕΕ εναρμονίζει το σύστημα διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών με την Υ.Α. για τον καθορισμό τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Leave a Reply