Πέφτει η οικοδομή, ανεβαίνουν οι τιμές των υλικών

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του µηνός Απριλίου
2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου2011, σηµείωσε αύξηση 1,0%,
έναντι αύξησης2,7% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους2011
προς το2010 (Πίνακας1).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ

Leave a Reply