ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Σας προωθούμε, προς ενημέρωσή σας, την άποψη της αρχιτέκτονος κας Λεμπέση σχετικά με θέμα που απασχολεί πολλά Πολεοδομικά Γραφεία και συναδέλφους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Συνάδελφοι, χρόνια πολλά και με υγεία.
Σπεύδω να σας ενημερώσω για το εξής:
Οι άδειες που έχουν κατατεθεί και αφορούν σε οικισμούς κάτω των 2000
κατοίκων, δεν μπορούν να εκδοθούν μέσα σε 2 χρόνια με το άρθρο 45
παρ.3 του ν.4030/11, με βάση ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,
επειδή
ισχύει το άρθρο 4 του ΠΔ 4-11-11 ΦΕΚ-289/ΑΑΠ/11-11-11, το οποίο λέει ότι
εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις εάν εκδοθούν εντός 6 μηνών από
την ισχύ του διατάγματος, δηλαδή μέχρι και τις 10-5-2012.

Το άρθρο 45 του ν.4030/11 δεν αναφέρει τι θα ισχύει σε περίπτωση αλλαγής
των όρων δόμησης και επομένως ισχύει το εξάμηνο που λέει το ΠΔ, το οποίο
είναι ταυτόσημο με το άρθρο 26 του ν.2831/00, που αποτελεί πάγιες
Μεταβατικές διατάξεις και ρυθμίζει τα θέματα έκδοσης αδειών σε περίπτωση
αλλαγής των όρων δόμησης, για όλες τις περιπτώσεις.

Θεωρώ ότι για το θέμα θα πρέπει να βγει και κάποια ανακοίνωση του
υπουργείου, για να ενημερωθούν όλοι, και να μην επαναπαυθούν
νομίζοντας ότι μπορούν να εκδώσουν τις άδειες σε 2 χρόνια.

Leave a Reply