Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ρυθμισθέντων χώρων με το ν. 4014/2011

Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ρυθμισθέντων χώρων με το ν. 4014/2011

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1085/2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ρυθμισθέντων χώρων με το ν. 4014/2011».

Leave a Reply